ÅRSMØTE

Innkalling til Årsmøte SaVe Klatring

Tirsdag 16. februar Kl 19:00 i møterommet i Vearhallen

DAGSORDEN

1.Åpning
2.Valg av ordstyrer, referent og to til å signere protokoll
3.Årsberetning
4.Årsregnskap 2015
5.Fastsettelse av kontingent for 2017
6.Budsjett 2016
7.Innkomne saker
8.Valg av styre og valgkomité

Avslutning årsmøte

Har du saker som du ønsker behandlet på årsmøtet, kan disse sendes til

SaVe Klatring
v/Morten Hareide
Olav Digresvei 16
3170 Sem

Innen 5. februar.